Saboterer du ditt kjærlighetsliv?

Saboterer du ditt kjærlighetsliv?

Det er ikke lett å finne kjærligheten. Vi prøver og feiler, tiden går og ofte får vi mindre og mindre tro på at det kommer til å skje noen gang… Men er det så tilfeldig om vi lykkes i å finne kjærligheten? Eller kan vi gjøre noe selv for å tiltrekke den? Er det slik at vi ofte saboterer vårt kjærlighetsliv? For eksempel, gjennom selvoppfyllende profetier?

Hva er selvoppfyllende profetier?

Selvoppfyllende profetier oppstår når man tror at noe kommer til å skje på en bestemt måte. For eksempel, ”Denne testen er vanskelig, jeg kommer ikke til å bestå”, eller ”Det er kaldt ute i dag, jeg blir sikkert forkjølet”, eller ”Alle gode menn er opptatt, jeg kommer aldri til å treffe noen”. Du tror på det du tenker, og profetien går i oppfyllelse. Noen tenker negative tanker, og skaper negative opplevelser. Andre tenker positive tanker og skaper gode opplevelser. Uansett hva vi tenker om fremtiden, viser det seg ofte å bli til virkelighet!
Hvor kommer alle disse overbevisninger fra? Vi lærer dem i oppveksten – fra foreldre, venner, massemedia, leser dem i bøker og lærer dem av egen erfaring. Hjernen har lagret disse påstandene for å slippe å tenke hver gang vi skal velge noe. Noen av dem er nyttige, som for eksempel en vane til å se seg rundt før man går over veien, men svært mange forgifter vårt liv. For eksempel, hvis du tror at ”alle gode menn er opptatt”, kommer du å skape en virkelighet hvor det er ingen ledige menn! Eller du kommer til å lide i et dårlig forhold og ikke tørre å bryte ut fordi ”det er jo ingen gode menn som er single”.

Hvordan fungerer dette?

Felicia Rose Adler forklarer det i sin bok om Master dating på følgende måte:

  • Vi skaper oss et filter, eller selektiv persepsjon. Vi ser på verden gjennom et filter av våre overbevisninger, og legger merke kun til det som bekrefter vår ”kunnskap”. Vi vil ikke se det som strider i mot våre overbevisninger. Jo mer vi ser det vi ønsker å se, jo mer blir vi overbevist om at vi har rett, og en ond sirkel oppstår. For eksempel, hvis vi ønsker å kjøpe en viss type bil, begynner vi plutselig å legge merke til hvor mange biler av dette merket som det finnes rundt oss. Dette er et eksempel på selektiv persepsjon.
  • Vårt ego vil alltid ha rett. Vi mennesker er ganske egosentriske. Det er ikke alltid negativt, men av og til kan denne egenskapen gjøre oss urett. Hvis vi tror på noe, vil vi ofte velge akkurat de situasjoner som bekrefter at vi har rett. Det positive med dette fenomenet er at til og med når ingen andre tror på oss, vil vi gjøre alt for å bevise at vi har rett. For eksempel, kan vi sitte og lese til eksamen hele natten, fordi vårt egos ønske om å få rett og bestå eksamen er sterkere enn trangen til å legge seg og sove. Den dårlige nyheten er at vi tror også på det som ikke hjelper oss i livet. For eksempel, hvis vi sier til oss selv ”Jeg kommer aldri til å treffe en bra mann”, ligger vi dårlig an. Hvis vi tror på dette utsagnet, kan vi komme til å gjøre alt for å få rett og tilfredsstille vårt ego, uansett hvor ødeleggende disse handlingene er for oss.

Hvordan kan vi endre våre overbevisninger?

Det er best å ikke kjempe i mot selvoppfyllende profetier, men ta dem i vår tjeneste. Prøv nå ikke å tenke på isbjørnen… Hva tenker du på nå? Sikkert på isbjørnen. Hvordan kan man stoppe å tenke på isbjørnen? Man kan tenke på en svart kanin. Eller en grønn ape. For å stoppe å tenke på noe, skal man tenke på noe annet. På samme måte, for å slette en negativ tanke fra hjernen, erstatter vi den med en positiv tanke. Skap positive selvoppfyllende profetier ved å tro på det du ønsker å ha mer av i livet ditt!
Du har sikkert ofte hørt uttalelser av type ”Alle menn er griser”, ”Menn er redde for forhold” eller ”Jeg kommer aldri til å treffe en bra mann”. Tenk gjennom hva slags negative overbevisninger du har. Tenk på hvordan du ser på omverdenen gjennom et filter av dine forestillinger og hvordan ditt ego får deg til å bevise at du har rett. Men husk – ingen av disse uttalelser er riktige! Vi kan ikke vite hvordan ALLE menn er, vi vet bare hvordan mennene som vi har truffet er. Vi kan heller ikke vite hva som KOMMER til å skje med oss, vi vet bare hva skjedde i fortiden.

Endre en uvane?

Som Felicia Rose Adler påpeker, måten vi tenker på er en vane. Hjernen vår foretrekker å bruke den samme kjente ruten. Vår utfordring er å finne en annen rute til hjernen vår og å få den til å tenke annerledes. For å skape nye gode vaner må vi lage oss nye positive selvoppfyllende profetier eller affirmasjoner. Etter å ha endret den negative rekken til en positiv, må vi gjenta den om og om igjen, slik at hjernen blir vant til de nye tankene. På denne måten begynner vi å ha positive overbevisninger, se på verden gjennom et positivt filter og bevise til oss selv at vi har rett! Dette høres så enkelt ut, men det er ikke så mange som gjør det. Folk kommer med unnskyldninger som ”Orker ikke”, ”Har ikke tid”, ”Det kommer ikke til å funke” og fortsetter å lide istedenfor å skape glede og lykke i sitt liv.
Tenk gjennom hvilke positive affirmasjoner du kan lage for deg selv. ”Det finnes mange bra menn”, ”Jeg møter fantastiske menn overalt” eller ”Jeg tiltrekker kun seriøse menn” er eksempler på positive affirmasjoner. Her er det noen regler du må huske i denne prosessen:

  • Den positive påstanden skal være det motsatte av din negative tanke
  • Den skal inneholde det positive resultatet du vil oppnå
  • Affirmasjonen skal bestå av enkle og behagelige ord
  • Den skal være formulert på en positiv måte, uten benektelsen ”ikke”
  • Den skal inneholde noe som du selv kan oppnå, ikke andre mennesker

Hvordan fungerer positive affirmasjoner? De fungerer på samme måte som de negative. Vi begynner å se på verden gjennom positive filtre og skaper en positiv virkelighet for oss selv. Vårt ego vil prøve å bevise at de nye forestillingene er sanne, og tiltrekke situasjoner og mennesker som kan gjøre det. For at disse påstandene skal feste seg i underbevisstheten, gjenta dem mange ganger hver dag; når du kler på deg, når du spiser frokost, i bilen, i butikken – overalt. Si dem høyt og i hodet ditt. Du kan også lage gule lapper med dine affirmasjoner og henge dem opp på forskjellige plasser hjemme, for å minne hjernen på din nye tenkemåte. Lag gjerne nye setninger hver kveld, ta med alt du skal foreta deg neste dag og forestill deg at alt går veldig bra. Det vi skriver ned fester seg i hjernen bedre enn det som vi bare tenker eller sier. Skriv ned så mange detaljer som mulig. Og glem ikke å rose deg selv for alle de store og små prestasjonene fra dagen som var!

Kjenner du deg igjen i dette? Jeg vil svært gjerne høre hvilke tanker du gjør deg om dette temaet. Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor til å dele dine meninger med meg!

No comments yet.

Join the Conversation