Hvordan finne en jobb in Norge? Del 3 – Jobbintervju

Hvordan finne en jobb in Norge? Del 3 – Jobbintervju

 

Hvis du gjør en god jobb med din СV og søknader, vil du før eller senere bli innkalt til et jobbintervju. Husk at det viktigste formålet med intervjuet er å hjelpe både deg og selskapet å finne mer ut om hverandre.
Vanligvis er det en eller to intervjuere til stede på intervjuet, men i det siste er det blitt mer vanlig å kjøre gruppeintervjuer .

Et intervju består av: presentasjon av arbeidsgiveren, din egenpresentasjon , spørsmål og informasjon om prosessen videre.

Hvordan kan du forberede deg til et intervju?
1. Gå på nytt gjennom stillingsannonsen og dine papirer
2. Tenk på hvilke spørsmål du kan få
3. Finn ut alt du kan om selskapet
4. Prøv å finne ut hvem som vil være til stedet på intervjuet
5. Forbered en kort egenpresentasjon

Under intervjuet lytt til hva intervjueren sier og spør om, og vis at du er interessert og motivert. Din egenpresentasjon bør være veldig kort (ikke lengre enn to minutter) og skal inneholde:
• personlig informasjon
• relevant utdanning
• den nyeste relevante arbeidserfaring
• relevante personlige egenskaper
• din motivasjon for å søke denne jobben

Det meste av intervjuet vil sikkert bli brukt av intervjueren til å stille deg spørsmål. De vil spørre om din motivasjon for å søke denne jobben, oppgaver du har jobbet med i tidligere jobber, dine sterke og svake sider og dine planer for fremtiden. Vær også klar til å svare på spørsmål om konfliktene i din fortid, dine tidligere sjefer og dine lønnskrav. På mine coachingtimer går jeg gjennom alle mulige spørsmål med mine kunder, og vi arbeider med å finne best mulige svar.

Til slutt vil du ha tid til å stille spørsmål selv, og det bør du alltid gjøre! Dette er din sjanse til å lære mer om selskapets struktur, historie og kultur, og de oppgavene du skal gjøre. Det vil også vise at du er interessert og at du har brukt tid på å sette deg inn i informasjon om firmaet. Du bør også være klar til å gi flere referanser med navn, stillinger og telefonnumre.

Lykke til!

 

Bildet: © Dingelstad | Dreamstime Stock Photos

No comments yet.

Join the Conversation