Sett personlige mål og oppnå dem!

Sett personlige mål og oppnå dem!

Det viktigste oppgave til en coach er å utstyre kunden med teknikker og metoder som er nødvendige for å sette og oppnå personlige mål. Jeg kan hjelpe deg å…

Coachingmetoder

Coachingmetoder

Jeg bruker ulike coachingmetoder i samhandling med kunden. Disse coachingmetodene blir valgt ut med omhu, avhengig av situasjonen og personligheten. Gjennom et system av spesielt utvalgte og godt gjennomtenkte spørsmål,…

Life- og karrierecoaching

Life- og karrierecoaching

Jeg jobber med følgende problemstillinger innen life- og karrierecoaching: Hjelp til innvandrere med tilpasning, integrering, og overvinning av kultursjokk Jeg vet av egen erfaring hva det innebærer å flytte til…

Coachingtyper

Coachingtyper

Det eksisterer en lang rekke med ulike coachingtyper, avhengig av området som en coach hjelper deg innen. Det finnes business coaching, karrierecoaching, finance coaching, familiecoaching, lifecoaching og mange andre. Jeg…

Coaching: hjelp og opplæring

Coaching: hjelp og opplæring

Coaching er en av de mest populære og etterspurte retninger av psykologisk hjelp og opplæring. En coach hjelper mennesker å oppnå suksess, bli mer sikker på seg selv, og til…