Egoist eller altruist?

Egoist eller altruist?

Alle har sikkert møtt mennesker som glemmer å bry seg om eget liv, men for andres skyld vil gå gjennom ild og vann. Dette er altruister. På den ene siden, ønsket om å hjelpe andre vekker respekt og sympati. Men på den annen side, kan lidenskapelig deltakelse i andres liv føre til en fullstendig selvfornektelse og misnøye med eget liv.

Spesielt de som er usikker på seg selv og sin rett til å ha egne interesser står i fare for å komme inn i denne fellen. Og her er det  bare én utvei: å passe på sitt eget, og ikke andres, territorium.
Bare en person som tar vare på seg selv og passer på egne interesser, kan hjelpe andre mennesker.

Hvordan bli en «sunn egoist»?
1. Definer grensene for eget «område».
Hver person trenger sitt eget private område, som ingen, selv hans nærmeste, har rett til å invadere. Dine tanker, følelser og ønsker – alt dette tilhører deg. Ingen kan tvinge deg til å gi det opp.
2. Finn en hobby.
Sett av tid til å delta i noen aktiviteter du liker. Tid brukt på egen glede kan aldri betraktes som bortkastet. Den er nødvendig for din utvikling, helse og trivsel.
3. Lær å si «nei».
For mange mennesker er det svært vanskelig å si «nei» til noen. Vi er redde for å fornærme den andre personen, eller frykter at den andre vil få et dårlig inntrykk av oss. Lær å si «nei» bestemt, men taktfullt, uten å fornærme noen. Og du trenger ikke å forklare til noen hvorfor det er noe du ikke ønsker eller liker. Husk – alt som omfatter dine tanker og følelser er ditt personlige område!

No comments yet.

Join the Conversation