10 tips for å oppnå ditt mål

10 tips for å oppnå ditt mål

1. Tenk skriftlig. Mål som ikke er skrevet ned eksisterer ikke.

2. Målet skal svare på følgende spørsmål: hva, hvor, når og hvordan?

3. Sett en tidsramme: mål uten tidsramme er bare en drøm.

4. Formuler mål i bekreftende form og i nåtid.

5. Del mål opp i delmål og utarbeid en detaljert plan for hvordan du skal nå målet.

6. Ta ansvar for dine handlinger på veien mot målet.

7. Definer hvordan du skal måle resultatene.

8. Tenk gjennom hva og hvem målet ditt kan ha påvirkning på.

9. Lag et bilde av fremtiden, hvor du har nådd målet, og fokuser på alle bildets detaljer.

10. Oppfør deg som om du allerede har nådd målet.

 

Bildet: © Janaka Dharmasena | Dreamstime Stock Photos

No comments yet.

Join the Conversation